• 10 ماه پیش

  • 413

  • 09:38

تقابل ازدواج سنتی با مدرنیته بخش دوم

عقلب
1
1
0

تقابل ازدواج سنتی با مدرنیته بخش دوم

عقلب
  • 09:38

  • 413

  • 10 ماه پیش

توضیحات

چهار مشکلی که ازدواج مدرنیته با خودش بهمراه میاره!


بلاتکلیفی عاطفی یعنی چه!؟


ازدواج سنتی بهتره یا مدرنیته!؟


برگرفته از کتاب عقلب

نویسنده: مصطفی بیت سعید

گوینده: علی خان آبادی


با صدای
علی خان آبادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads