• 1 سال پیش

  • 196

  • 05:05

چرا انتقاد شنیدن می تواند بسیار آزار دهنده باشد!؟

عقلب
0
0
0

چرا انتقاد شنیدن می تواند بسیار آزار دهنده باشد!؟

عقلب
  • 05:05

  • 196

  • 1 سال پیش

توضیحات

چرا انتقاد شنیدن می تونه بسیار آزار دهنده باشه!؟


انتقاد به چه معناست؟


چرا مردم از شنیدن انتقاد ناراحت میشن!؟


چه تفاوتی میان نصیحت کردن و انتقاد وجود داره!؟ 


چرا معمولا انتقادهای ما نتیجه معکوسی میدن!؟


برگرفته از کتاب عقلب

نویسنده: مصطفی بیت سعید

گوینده: علی خان آبادی

aghalb.ir@gmail.com


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads