• 11 ماه پیش

  • 131

  • 01:35

رسالت زندگی

عقلب
0
0
0

رسالت زندگی

عقلب
  • 01:35

  • 131

  • 11 ماه پیش

توضیحات

در جایی جمله زیبایی خواندم، با این مضمون که هر انسانی در این دنیا رسالتی دارد و تا زمانی که آن رسالت را در زندگی نیافته، آرام و قرار نمی گیرد...


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads