• 1 سال پیش

  • 110

  • 01:10

تیر اندوه

عقلب
0
0
0

تیر اندوه

عقلب
  • 01:10

  • 110

  • 1 سال پیش

توضیحات

تیری را در نظر بگیرید که به بدن ما اصابت کرده و آنرا زخمی می کند. چنانچه این تیر کشنده بسرعت از بدن خارج نگردد، در اثر زخم ، عفونت ایجاد شده درون بدن گسترش می یابد تا زمانی که فرد را از پای درآورد. اندوه و ناراحتی نیز همچون تیری است که...

برگرفته از کتاب عقلب


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads