• 1 سال پیش

  • 187

  • 03:02

انتقاد غیرمستقیم

عقلب
0
0
0

انتقاد غیرمستقیم

عقلب
  • 03:02

  • 187

  • 1 سال پیش

توضیحات

دقت کردید وقتی از کسی انتقاد می کنیم یا ناراحت میشه یا واکنش تندی نشون میده!


وقتی میدونیم طرف مقابل از انتقاد ما ناراحت میشه، چطوری بدون ایجاد تنش، پیغام مون رو بهش منتقل کنیم؟


برگرفته از کتاب عقلب

نویسنده : مصطفی بیت سعید

گوینده : علی خان آبادی


shenoto-ads
shenoto-ads