• 1 سال پیش

  • 100

  • 02:04

گوهر عفاف

عقلب
0
0
0

گوهر عفاف

عقلب
  • 02:04

  • 100

  • 1 سال پیش

توضیحات

عشق و عاشقی در داستان و نمایش، رویایی بنظر می رسد. در داستان های عاشقانه، دختر و پسر قصه بطور تصادفی همدیگر را می بینند و در همان نگاه اول، یک دل نه صد دل عاشق می شوند؛ آنچنان که برای رسیدن و ماندن بایکدیگر، دست در دستان هم، از تمام موانع می گذرند و با آدم بدِهای داستان مبارزه کرده؛ و در پایان قصه با خوبی و خوشی زندگی می کنند.....

برگرفته از کتاب عقلب

نویسنده مصطفی بیت سعید


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads