• 1 سال پیش

  • 157

  • 03:35

داغ عشق نافرجام

عقلب
0
0
0

داغ عشق نافرجام

عقلب
  • 03:35

  • 157

  • 1 سال پیش

توضیحات

داستان کوتاه شکست عشقی یک سرباز را روایت می کند...

برگرفته از کتاب عقلب

نویسنده مصطفی بیت سعید


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads