• 1 سال پیش

  • 154

  • 08:39

جاذبه و دافعه بخش دوم

عقلب
0
0
0

جاذبه و دافعه بخش دوم

عقلب
  • 08:39

  • 154

  • 1 سال پیش

توضیحات

حتما درباره کاریزما و نیروی جذب شنیدید


چطوری میتونیم دیگران رو بسوی خودمون جذب کنیم!


جذب کدوم آدم ها میتونه خطرناک باشه!


در این پادکست به این مطالب می پردازیم


برگرفته از کتاب عقلب

نویسنده: مصطفی بیت سعید

گوینده: علی خان آبادی

aghalb.ir@gmail.com


با صدای
علی خان آبادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads