• 1 سال پیش

  • 204

  • 10:07

جاذبه و دافعه بخش اول

عقلب
0
0
0

جاذبه و دافعه بخش اول

عقلب
  • 10:07

  • 204

  • 1 سال پیش

توضیحات

آدم ها از لحاظ کشش درونی به سه قسمت تقسیم میشن


آدم هایی که فقط دافعه دارند/ آدم هایی که فقط جاذبه دارند!


و آدم هایی که جاذبه و دافعه رو با هم دارند!


نیروی دافعه چیه!؟


در این پادکست به این مطالب می پردازیم


برگرفته از کتاب عَقَلب

نویسنده مصطفی بیت سعید

گوینده: علی خان آبادی

www.aghalb.ir


با صدای
علی خان آبادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads