• 1 سال پیش

  • 156

  • 07:39

تقابل ازدواج سنتی با مدرنیته بخش اول

عقلب
0
0
0

تقابل ازدواج سنتی با مدرنیته بخش اول

عقلب
  • 07:39

  • 156

  • 1 سال پیش

توضیحات

چه تفاوت میان ازدواج سنتی با مدرنتیه وجود داره؟


ازدواج سنتی چه مشکلاتی با خودش بهمراه داشت!؟


ازدواج مدرنیته یعنی چه!؟


برگرفته از کتاب عقلب

نویسنده: مصطفی بیت سعید

گوینده: علی خان آبادی


با صدای
علی خان آبادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads