• 1 سال پیش

  • 203

  • 12:37

آموزش رایگان مالیات -- قسمت هفتم-- مبانی مالیات مشاغل

آموزش رایگان مالیات
3
توضیحات

طبق ماده 93 ق.م.م هر شخص حقیقی که دارای شغل باشد یا کسب درآمد کند باید مالیات پرداخت کند.

به طور کلی مشاغل برای نحوه محاسبه و پرداخت مالیات به سه گروه تقسیم میشوند که در آیین نامه ماده 95 ق.م.م به شماره 230761 به صورت کامل در این خصوص توضیح داده است و معیارهای لازم برای این گروه بندی را مشخص کرده است.shenoto-ads
shenoto-ads