• 1 سال پیش

  • 184

  • 09:26

آموزش رایگان مالیات -- قسمت ششم-- اشخاص غیر مشمول مالیات

آموزش رایگان مالیات
3
توضیحات

در قانون مالیات های مستقیم 5 باب(در اصلی) وجود دارد که در باب اول و ماده 2 در مورد اشخاص غیر مشمول مالیات صحبت شده است. در این پادکست به صورت مفصل در این مورد توضیح دادیم.


shenoto-ads
shenoto-ads