• 11 ماه پیش

  • 38

  • 04:56

خط انتقادی خود را از ضدانقلاب‌ها و ضددین‌ها جدا کنیم

تحلیل قرآنی حجاب
0
0
0

خط انتقادی خود را از ضدانقلاب‌ها و ضددین‌ها جدا کنیم

تحلیل قرآنی حجاب
  • 04:56

  • 38

  • 11 ماه پیش

توضیحات

گزیدۀ 8 از تحلیل قرآنی در موضوع حجاب - 31-06-1401


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads