• 4 ماه پیش

  • 33

  • 03:13
کوتاهی ما در الگوگیری از قرآن کریم برای تأمین عفاف و حجاب در جامعه

کوتاهی ما در الگوگیری از قرآن کریم برای تأمین عفاف و حجاب در جامعه

تحلیل قرآنی حجاب
0
کوتاهی ما در الگوگیری از قرآن کریم برای تأمین عفاف و حجاب در جامعه
0
0

کوتاهی ما در الگوگیری از قرآن کریم برای تأمین عفاف و حجاب در جامعه

تحلیل قرآنی حجاب
  • 03:13

  • 33

  • 4 ماه پیش

توضیحات

گزیدۀ 5 از تحلیل قرآنی در موضوع حجاب - 31-06-1401


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads