• 1 سال پیش

  • 58

  • 02:48

مداخلۀ حکومت‌ها در مسائل اجتماعی

تحلیل قرآنی حجاب
0
0
0

مداخلۀ حکومت‌ها در مسائل اجتماعی

تحلیل قرآنی حجاب
  • 02:48

  • 58

  • 1 سال پیش

توضیحات

گزیدۀ 3 از تحلیل قرآنی در موضوع حجاب - 31-06-1401


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads