• 1 سال پیش

  • 76

  • 07:11

فهمیدیم که با باج دادن به سلبریتی‌ها نمی‌توان فرهنگ را سامان داد

تحلیل قرآنی حجاب
0
0
0

فهمیدیم که با باج دادن به سلبریتی‌ها نمی‌توان فرهنگ را سامان داد

تحلیل قرآنی حجاب
  • 07:11

  • 76

  • 1 سال پیش

توضیحات

گزیدۀ 6 از تحلیل قرآنی در موضوع حجاب - 31-06-1401


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads