• 2 ماه پیش

  • 79

  • 09:00
دنیایی که من انتخابش نکردم ۶۲

دنیایی که من انتخابش نکردم ۶۲

باهم پادکست | bahampodcast
0
دنیایی که من انتخابش نکردم ۶۲
  • 09:00

  • 79

  • 2 ماه پیش

دنیایی که من انتخابش نکردم ۶۲

باهم پادکست | bahampodcast
0

توضیحات

قصۀ "دنیایی که من انتخابش نکردم!" قصۀ خیلی از ماست یا شاید همۀ ما. دنیایی که تر و تمیز بهمون ندادن که بشه انتظار داشت، شسته رُفته تحویل آیندگان بدیم. این مدلی، کلاغ ما، از آغاز قرار نبوده که به آخر قصه برسه!


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads