• 3 سال پیش

  • 11

  • 11:28

اینجا شب نیست - چرا مهربانی در جامعه کمیاب شده

رادیوتیش
0
0
0

اینجا شب نیست - چرا مهربانی در جامعه کمیاب شده

رادیوتیش
  • 11:28

  • 11

  • 3 سال پیش

توضیحات
«اینجا شب نیست» برنامه رادیویی است که از شبکه رادیو جوان پخش می‌شود و زوایای گوناگون یک موضوع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا علمی را بررسی می‌کند.

با صدای
فرورتیش رضوانیه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads