• 3 سال پیش

  • 26

  • 02:32

جوان ایرانی سلام - اگر کنترل کرونا در اتوبوس مترو سخت است دورکارمان کنید

رادیوتیش
1
1
0

جوان ایرانی سلام - اگر کنترل کرونا در اتوبوس مترو سخت است دورکارمان کنید

رادیوتیش
  • 02:32

  • 26

  • 3 سال پیش

توضیحات
برنامه «جوان ایرانی سلام» پرشنونده‌ترین برنامه رادیوی صبحگاهی ایران است.

با صدای
فرورتیش رضوانیه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads