• 3 سال پیش

  • 31

  • 03:28

جوان ایرانی سلام - شکایت از اصنافی که پروتکل‌های کرونا را رعایت نمی‌کنند

رادیوتیش
2
2
0

جوان ایرانی سلام - شکایت از اصنافی که پروتکل‌های کرونا را رعایت نمی‌کنند

رادیوتیش
  • 03:28

  • 31

  • 3 سال پیش

توضیحات
برنامه «جوان ایرانی سلام» پرشنونده‌ترین برنامه رادیوی صبحگاهی ایران است.

با صدای
فرورتیش رضوانیه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads