• 3 سال پیش

  • 9

  • 06:39

اینجا شب نیست - یکی از راه‌های شناسایی افراد افسرده

رادیوتیش
0
0
0

اینجا شب نیست - یکی از راه‌های شناسایی افراد افسرده

رادیوتیش
  • 06:39

  • 9

  • 3 سال پیش

توضیحات
«اینجا شب نیست» برنامه رادیویی است که از شبکه رادیو جوان پخش می‌شود و زوایای گوناگون یک موضوع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا علمی را بررسی می‌کند.

با صدای
فرورتیش رضوانیه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads