• 3 سال پیش

  • 71

  • 01:54

جوان ایرانی سلام - تنها راه نجات گل‌فروشی‌ها از رکود کرونا

رادیوتیش
2
2
0

جوان ایرانی سلام - تنها راه نجات گل‌فروشی‌ها از رکود کرونا

رادیوتیش
  • 01:54

  • 71

  • 3 سال پیش

توضیحات
برنامه «جوان ایرانی سلام» پرشنونده‌ترین برنامه رادیوی صبحگاهی ایران است.

با صدای
فرورتیش رضوانیه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads