• 3 سال پیش

  • 329

  • 22:19

گفتگو - گفتگو با نخستین زن اسیر ایرانی که ۲سال با مجروحیت بسیار در زندان عراقی ها بود

همشهری آوا
0
0
0

گفتگو - گفتگو با نخستین زن اسیر ایرانی که ۲سال با مجروحیت بسیار در زندان عراقی ها بود

همشهری آوا
  • 22:19

  • 329

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگو با بزرگان

با صدای
نیلوفر ذوالفقاری
نیلوفر ذوالفقاری
نیلوفر ذوالفقاری
نیلوفر ذوالفقاری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads