• 2 سال پیش

  • 166

  • 10:28

روز شمار قرن - سفر به كوچه‌های تاريخ؛ اين‌بار سروقت ارتشبد نعمت‌الله نصيري رفته‌ايم؛ دست راست شاه پهلوي و رئيس ساواك

همشهری آوا
0
0
0

روز شمار قرن - سفر به كوچه‌های تاريخ؛ اين‌بار سروقت ارتشبد نعمت‌الله نصيري رفته‌ايم؛ دست راست شاه پهلوي و رئيس ساواك

همشهری آوا
  • 10:28

  • 166

  • 2 سال پیش

توضیحات
بازخوانی مهمترين وقايع قرن چهاردهم شمسی

با صدای
عيسی محمدی
عيسی محمدی
عيسی محمدی
عيسی محمدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads