• 2 سال پیش

  • 95

  • 15:36

تهران گفت - قسمت 38(حسین اسرافیلی: شاعران جوان تهرانی با توجه به توانایی‌های در خور تحسین خود، جنگ را سروده‌اند!)

همشهری آوا
0
0
0

تهران گفت - قسمت 38(حسین اسرافیلی: شاعران جوان تهرانی با توجه به توانایی‌های در خور تحسین خود، جنگ را سروده‌اند!)

همشهری آوا
  • 15:36

  • 95

  • 2 سال پیش

توضیحات
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. شايد به اين دليل كه روشنفكران ما پيش از آنكه نويسنده باشند ذهنيت شعارزده و سياسی داشته‌اند

با صدای
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads