• 3 سال پیش

  • 248

  • 11:07

تهران گفت - قسمت 42 (ابراهیم حسن بیگی: محله های پایین شهر تهران با وجود مشکلات عدیده اقتصادی، برابری و همدلی را حفظ کرده اند)

همشهری آوا
0
0
0

تهران گفت - قسمت 42 (ابراهیم حسن بیگی: محله های پایین شهر تهران با وجود مشکلات عدیده اقتصادی، برابری و همدلی را حفظ کرده اند)

همشهری آوا
  • 11:07

  • 248

  • 3 سال پیش

توضیحات
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. شايد به اين دليل كه روشنفكران ما پيش از آنكه نويسنده باشند ذهنيت شعارزده و سياسی داشته‌اند

با صدای
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads