• 3 سال پیش

  • 166

  • 11:17

تهران گفت - قسمت 36 ( «دماوند» بهار، خاطره غرورانگیز تهرانی ها از دوران تحصیل و کتاب ادبیات فارسی بود)

همشهری آوا
0
0
0

تهران گفت - قسمت 36 ( «دماوند» بهار، خاطره غرورانگیز تهرانی ها از دوران تحصیل و کتاب ادبیات فارسی بود)

همشهری آوا
  • 11:17

  • 166

  • 3 سال پیش

توضیحات
سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. شايد به اين دليل كه روشنفكران ما پيش از آنكه نويسنده باشند ذهنيت شعارزده و سياسی داشته‌اند

با صدای
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
فرشاد شیرزادی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads