• 3 سال پیش

  • 103

  • 10:53

روز شمار قرن - تيمسار سرلشگر ولی‌الله فلاحی، دومين رئيس ستاد مشترك ارتش در روزگار پس از انقلاب بود. او اين روزها، دوباره سر زبان‌ها افتاده‌است. نگاهي انداخته‌ايم به زندگی اين نظامی بلندپايه ايرانی و انقلابی

همشهری آوا
0
0
0

روز شمار قرن - تيمسار سرلشگر ولی‌الله فلاحی، دومين رئيس ستاد مشترك ارتش در روزگار پس از انقلاب بود. او اين روزها، دوباره سر زبان‌ها افتاده‌است. نگاهي انداخته‌ايم به زندگی اين نظامی بلندپايه ايرانی و انقلابی

همشهری آوا
  • 10:53

  • 103

  • 3 سال پیش

توضیحات
بازخوانی مهمترين وقايع قرن چهاردهم شمسی

با صدای
عيسی محمدی
عيسی محمدی
عيسی محمدی
عيسی محمدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads