• 3 سال پیش

  • 15

  • 03:35

پادکست های معرفی کتاب - فاطمه قیوم.جنگی که نجاتم داد

نوشنو
2
2
0

پادکست های معرفی کتاب - فاطمه قیوم.جنگی که نجاتم داد

نوشنو
  • 03:35

  • 15

  • 3 سال پیش

توضیحات
دانش آموزان پایه نهم دبیرستان نورا به معرفی کتاب میپردازند.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads