• 3 سال پیش

  • 10

  • 05:51

پادکست های معرفی کتاب - یاس عباسی.هری پاتر

نوشنو
3
3
0

پادکست های معرفی کتاب - یاس عباسی.هری پاتر

نوشنو
  • 05:51

  • 10

  • 3 سال پیش

توضیحات
دانش آموزان پایه نهم دبیرستان نورا به معرفی کتاب میپردازند.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads