• 3 سال پیش

  • 24

  • 04:07

پادکست های معرفی کتاب - روشا باقرنژاد.دوست نابغه ی من

نوشنو
3
3
0

پادکست های معرفی کتاب - روشا باقرنژاد.دوست نابغه ی من

نوشنو
  • 04:07

  • 24

  • 3 سال پیش

توضیحات
دانش آموزان پایه نهم دبیرستان نورا به معرفی کتاب میپردازند.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads