• 3 سال پیش

  • 22

  • 03:05

پادکست های معرفی کتاب - معصومه شجاعی.خانه ای در سایه

نوشنو
10
10
0

پادکست های معرفی کتاب - معصومه شجاعی.خانه ای در سایه

نوشنو
  • 03:05

  • 22

  • 3 سال پیش

توضیحات
دانش آموزان پایه نهم دبیرستان نورا به معرفی کتاب میپردازند.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads