• 4 سال پیش

  • 50

  • 01:02

چند خط با مداد سیاه - باران

سکوت به زبان مادری
5
توضیحات
چند خط با مداد سیاه اشعار تلخی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی

با صدای
وفا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads