• 3 سال پیش

  • 21

  • 01:52

چند خط با مداد زرد - بد نیستم

سکوت به زبان مادری
2
2
0

چند خط با مداد زرد - بد نیستم

سکوت به زبان مادری
  • 01:52

  • 21

  • 3 سال پیش

توضیحات
چند خط با مداد زرد اشعار اجتماعی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی

با صدای
وفا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads