• 4 سال پیش

  • 172

  • 31:48

علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله - دکترامیرمحمد گمینی: علمای امامیه و نجوم جدید در عصر قاجار

تاریخ علم و اندیشه
2
توضیحات
دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله دهم و یازدهم اردیبهشت ۹۸ پژوهشکدۀ تاریخ علم خانه اندیشمندان علوم انسانی

با صدای
امیر سادات‌موسوی
امیرمحمد گمینی
مصطفی یاوری
رضا آقایی
احسان محمودپور مطلق

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads