• 4 سال پیش

  • 34

  • 35:58

ساماندهی معافیت‌های مالیاتی - نشست_همفکری_مالیاتی_دانشکده_مطالعات- 2

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
0
0
0

ساماندهی معافیت‌های مالیاتی - نشست_همفکری_مالیاتی_دانشکده_مطالعات- 2

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
  • 35:58

  • 34

  • 4 سال پیش

توضیحات
نشستهای تخصصی

با صدای
محمد حسن نژاد
محمدرضا یزدی زاده
محسن محمدزاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads