• 4 سال پیش

  • 79

  • 32:28

نشست دوم در 4 قسمت - راهکارهای_جبران_کسری_بودجه_از_طریق-Segment 1

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
1
1
0

نشست دوم در 4 قسمت - راهکارهای_جبران_کسری_بودجه_از_طریق-Segment 1

اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران
  • 32:28

  • 79

  • 4 سال پیش

توضیحات
راهکارهای مالیاتی جبران کسری بودجه دولت

با صدای
محمد وصال
سیدمحمدهادی سبحانیان
احمد زمانی
علی افضلی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads