• 9 سال پیش

  • 532

  • 02:23

دکتر درگی-ویژگی های افراد موفق(قسمت بیست و دوم)

رادیو صدای بازاریابی
17
17
1

دکتر درگی-ویژگی های افراد موفق(قسمت بیست و دوم)

رادیو صدای بازاریابی
  • 02:23

  • 532

  • 9 سال پیش

توضیحات
شما را به شنیدن بیست و دومین قسمت از مجموعه پادکست های دکتر درگی با عنوان ویژگی های افراد موفق دعوت می نمایم.

shenoto-ads
shenoto-ads