• 9 سال پیش

  • 576

  • 02:11

دکتر درگی-همدلی(قسمت هفدهم)

رادیو صدای بازاریابی
2
2
0

دکتر درگی-همدلی(قسمت هفدهم)

رادیو صدای بازاریابی
  • 02:11

  • 576

  • 9 سال پیش

توضیحات
شما را به شنیدن قسمت هفدهم از مجموعه پادکست های دکتر درگی با عنوان همدلی دعوت مینمایم.

با صدای
پرویز درگی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads