• 6 ماه پیش

  • 0

  • 02:57
سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - صدور حکم بازنشستگی؛ از دیروز تا امروز

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - صدور حکم بازنشستگی؛ از دیروز تا امروز

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
0
سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - صدور حکم بازنشستگی؛ از دیروز تا امروز
  • 02:57

  • 0

  • 6 ماه پیش

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - صدور حکم بازنشستگی؛ از دیروز تا امروز

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
0

توضیحات
پادکست هفتگی جامعه اندیشکده ها با عنوان سیاست خوانی، معرفی پژوهش برتر هفته را در قالب یک روایت بیان می‌کند.

shenoto-ads
shenoto-ads