• 8 ماه پیش

  • 0

  • 03:11
سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - چه کسی شهر را مدیریت می‌کند؟

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - چه کسی شهر را مدیریت می‌کند؟

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
0
سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - چه کسی شهر را مدیریت می‌کند؟
0
0

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - چه کسی شهر را مدیریت می‌کند؟

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
  • 03:11

  • 0

  • 8 ماه پیش

توضیحات
پادکست هفتگی جامعه اندیشکده ها با عنوان سیاست خوانی، معرفی پژوهش برتر هفته را در قالب یک روایت بیان می‌کند.

shenoto-ads
shenoto-ads