• 1 سال پیش

  • 8

  • 02:43

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - چرا ایران مسیر شلمچه تا بصره را ریل‌گذاری می‌کند؟

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
0
0
0

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - چرا ایران مسیر شلمچه تا بصره را ریل‌گذاری می‌کند؟

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
  • 02:43

  • 8

  • 1 سال پیش

توضیحات
پادکست هفتگی جامعه اندیشکده ها با عنوان سیاست خوانی، معرفی پژوهش برتر هفته را در قالب یک روایت بیان می‌کند.

shenoto-ads
shenoto-ads