• 1 سال پیش

  • 3

  • 02:56

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - پیش به سوی گردشگری فعال

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
0
0
0

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - پیش به سوی گردشگری فعال

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
  • 02:56

  • 3

  • 1 سال پیش

توضیحات
پادکست هفتگی جامعه اندیشکده ها با عنوان سیاست خوانی، معرفی پژوهش برتر هفته را در قالب یک روایت بیان می‌کند.

shenoto-ads
shenoto-ads