• 11 ماه پیش

  • 3

  • 02:22
سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - مشاغل دولتی در هزارتوی گزینش های نادقیق

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - مشاغل دولتی در هزارتوی گزینش های نادقیق

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
0
سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - مشاغل دولتی در هزارتوی گزینش های نادقیق
0
0

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - مشاغل دولتی در هزارتوی گزینش های نادقیق

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
  • 02:22

  • 3

  • 11 ماه پیش

توضیحات
پادکست هفتگی جامعه اندیشکده ها با عنوان سیاست خوانی، معرفی پژوهش برتر هفته را در قالب یک روایت بیان می‌کند.

shenoto-ads
shenoto-ads