• 11 ماه پیش

  • 3

  • 02:35
سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - آیا ترکیه در حال مصادره آب‌های ارس و دجله و فرات است؟

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - آیا ترکیه در حال مصادره آب‌های ارس و دجله و فرات است؟

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
0
سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - آیا ترکیه در حال مصادره آب‌های ارس و دجله و فرات است؟
0
0

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - آیا ترکیه در حال مصادره آب‌های ارس و دجله و فرات است؟

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
  • 02:35

  • 3

  • 11 ماه پیش

توضیحات
پادکست هفتگی جامعه اندیشکده ها با عنوان سیاست خوانی، معرفی پژوهش برتر هفته را در قالب یک روایت بیان می‌کند.

shenoto-ads
shenoto-ads