• 9 سال پیش

  • 699

  • 02:47

دکتر درگی-راهکارهای بالا بردن هوش هیجانی(قسمت نوزدهم)

رادیو صدای بازاریابی
23
23
0

دکتر درگی-راهکارهای بالا بردن هوش هیجانی(قسمت نوزدهم)

رادیو صدای بازاریابی
  • 02:47

  • 699

  • 9 سال پیش

توضیحات
شما را به شنیدن نوزدهمین قسمت از مجموعه پادکست های دکتر درگی با عنوان راهکارهای بالا بردن هوش هیجانی دعوت میکنیم.

shenoto-ads
shenoto-ads