• 2 سال پیش

  • 11

  • 04:02

رادیو شهرک سلامت اصفهان - چسبندگی جفت یا جفت اکرتا-دکتر پویا اکبری- مرکز جامع تشخیصی و درمانی رسا

شهرک سلامت اصفهان
0
0
0

رادیو شهرک سلامت اصفهان - چسبندگی جفت یا جفت اکرتا-دکتر پویا اکبری- مرکز جامع تشخیصی و درمانی رسا

شهرک سلامت اصفهان
  • 04:02

  • 11

  • 2 سال پیش

توضیحات
رادیو تندرستی و مشاوره پزشکی برترین پزشکان مجموعه

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads