• 3 سال پیش

  • 2

  • 53:50

نظریه دولت در قرآن از منظر جامعه شناسی سیاسی - نشست علمی دولت در قران از منظر فلسفه سیاسی قسمت ششم

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
0
0

نظریه دولت در قرآن از منظر جامعه شناسی سیاسی - نشست علمی دولت در قران از منظر فلسفه سیاسی قسمت ششم

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 53:50

  • 2

  • 3 سال پیش

توضیحات
نشست علمی دولت در قرآن با رویکرد فلسفه سیاسی ✍️ارائه دهنده: استاد نجف لک زایی ?با حضور اساتید مطرح در حوزه علوم سیاسی ?مجری: گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام

با صدای
استاد نجف لک زایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads