• 3 سال پیش

  • 14

  • 01:08:19

درسگفتار جامعه شناسی سیاسی ایران - جامعه شناسی ایران جلسه بیست و پنجم

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
0
0

درسگفتار جامعه شناسی سیاسی ایران - جامعه شناسی ایران جلسه بیست و پنجم

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 01:08:19

  • 14

  • 3 سال پیش

توضیحات
درسگفتار جامعه شناسی سیاسی ایران جلسه اول ارائه دهنده: استاد نجف لک زایی مخاطبان: دانشجویان رشته علوم سیاسی - مقطع دکترا زمان: چهار شنبه 1399/8/28 مکان: دانشگاه باقرالعلوم(ع)- به صورت مجازی با محوریت کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر اثر استاد نجف لک زایی

با صدای
استاد نجف لک زایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads