• 2 سال پیش

  • 5

  • 00:58

Chinese Listening - 8

آموزش زبان چینی
0
0
0

Chinese Listening - 8

آموزش زبان چینی
  • 00:58

  • 5

  • 2 سال پیش

توضیحات
تقویت مهارت شنیداری فراگیران زبان چینی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads